Posted on: 22 Aralık 2020 Posted by: Meridyen Su Arıtma Comments: 0

Günümüz şartlarında temiz içme suyu temini her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Doğal yollardan temiz su bulma ihtimali neredeyse yok denecek kadar azalan bu dünyada, temiz içme suyuna erişim her canlının hakkıdır. Bitkilerin ve hayvanların da en önemli ihtiyaçlarından biri olan su, nefes almak kadar hayati bir ihtiyaçtır.

İnsanlar yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmek için gün içinde belirli bir miktarda su içmelidir. Bu su eksikliği ise birçok sağlık sorununu da beraberinde getirmektedir. Dönem sektörleri de bu sorunlara karşı çözüm olarak en iyi su arıtma cihazı kullanımını desteklemektedir.

Kirli Su İçmenin İnsan Sağlığına Olumsuz Etkileri

Su sadece içmek için değil, kişisel hijyeni sağlamak ve sebze ve meyvelerin temizliğini sağlamak için de temiz olmalıdır. Kirli su ile duş almak ya da sebze, meyve yıkamak hatta ev temizliği yapmak kiri sadece oradan oraya taşır ve hijyen sağlanmamış olur. su aritma cihazi

Suyun içine yer altı ortamlarında birçok mikroorganizma bulaşır ve bunlar musluklar vasıtasıyla evlere hatta vücudunuza taşınır. Su içine bulaşabilecek arsenik, klor, baryum, kromyum ya da bakır gibi birçok madde, insan vücudunda tümörlerin oluşumu, kas spazmları, mide ve bağırsak hareketlerinde bozukluk, ishal, hepatit, kolera, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında bozukluk ve Wilson hastalığı gibi pek çok ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır.

Kirli ve sağlıksız su içmek insan vücudu için en tehlikeli durumlardan biridir. Su içilmeden önce iyi bir su arıtma cihazı filtrelerinden geçerek arıtılması sağlanmalı, o şekilde içilmeli ya da yemekler yapılmalıdır.

Tarihi Hastalıklar

Geçmiş çağlarda insanların su ihtiyaçlarını karşılamak için birçok yol denemeleri gerekmiştir. Günümüzde bile hala Afrika gibi ülkelerde temiz içme suyu bulunamaması sorunu gündemdedir. İnsanlar suyun olduğu yerlere göç ederek hem kendileri hem de hayvanları için su imkânları sağlamışlardır. Birçok taşıma yöntemini kendileri bularak uzun uğraşlar sonucu kilometrelerce uzaklardan su bulup taşımışlardır.

Ancak tüm bunlara rağmen edinilen sular birçok farklı etmen sebebiyle bazı hastalıklar yaymışlardır. Bunların başında kolera, tifo, dizanteri gibi hastalıklar gelmektedir. Günümüzde tedavileri bulunsa bile kirli su içme sonucunda bu hastalıklar hala görülmektedir.

Su Arıtma Cihazlarının Önemi

Çağımızda temiz su bulmak doğal yollardan çok zordur. Ancak dağlarda ya da köylerde bulunan doğal kaynak sularına şehir içi yaşamda ulaşmak mümkün değildir. Bu durumda akla gelen en hızlı çözüm marketlerden temin edilen damacana sularıdır. Kısa vadede çözüm sağlayan damacana su yöntemi uzun vadede bütçenize zarar vermektedir.2021 su aritma cihazlari

Neredeyse haftada bir alınması gereken damacana su ile bu ekonomik şartlarda yaşamak güçleşmektedir. Üstelik kalabalık bir aile içinde bu süre daha da kısılmaktadır. Plastik şişeler içinde bulunan damacana suların ise ne kadar süredir şişelerde olduğu bilinmemektedir. Kanserojen etkileri olan plastiğin suyla uzun süre teması da yine insan sağlığı için olumsuz durumlardan biridir. Bunun önüne geçmek ise su arıtma cihazı markaları içinden en kaliteli olanı almakla mümkün olmaktadır.

Su Arıtma Cihazlarının Çalışma Prensipleri

Su arıtma cihazları bünyesinde bulunan ön filtreler sayesinde musluktan gelen suyu zararlı mikroorganizmalardan ve kimyasal olan ya da olmayan tüm maddelerden arındırarak temiz içme suyu haline getiren insanlık en kullanışlı ürünlerden biridir. Şebeke sularının ya da depo sularının içinde bulunan kireç, çamur, tortu, pas ve kum gibi maddeler su arıtma cihazının içinde bulunan filtreler tarafından ayrıştırılır ve atık su alanına gönderir.

Filtreleme İşlemleri

İlk filtrelemeden geçen su ikinci filtre olan karbon filtrede ise koku ve tatla ilgili bir klor damıtma işleminden geçer, bu işlemden geçen su klordan arındırılarak berraklaşır ve kaliteli bir su haline dönüşür. Sudaki kötü koku ve tat ortadan kaldırılmış olur. Bu işlemden sonra ise 1 mikron filtreye gelen su ise 1 mikron boyutlarındaki kalan diğer partüküllerden de ayrıştırılır.

Bu evreden sonra ise ters ozmoz olarak bilinen membran filtre işlemine ulaşan su, tüm kimyasallardan uzaklaştırılır. Bu arıtma işleminde mineraller ayrıştırılmadan suda kalması sağlanır. En son olarak da tatlandırıcı filtreden geçen su, su içmenin daha keyifli ve daha lezzetli bir hale getirilmek için tatlandırma işleminden geçerek arıtma sürecini başarıyla tamamlamış olacaktır.

 Su arıtma Cihazlarını Seçerken Hangi Özellikler Aranmalıdır?

Elbette ki her türlü elektronik ya da elektronik olmayan eşyalar için aranan belli başlı kriterler olduğu gibi iyi bir su arıtma cihazının da sahip olması gereken bazı kriterler vardır. Almayı tercih ettiğiniz su arıtma cihazının tanındık ve bilinen bir markadan alınması iyi bir seçim olacaktır. Alacağınız arıtma cihazının yaygın ve ulaşılabilir bir servis ağı bulunması da önemli bir kriterdir. Güven kriterlerine uyum sağlaması içinse ISO belgelerine sahip olması önemlidir.

Su arıtma cihazlarının filtreleri uygun ve standart ölçülerde olmalı, kolay ulaşılabilir ve çıkarılıp takılabilir olmalı, parça değişimlerinin ve temizliği rahatça yapılabilmeli, kaliteli ve uzun ömürlü bir hizmet sağlaması ve su arıtma cihazları fiyatları arasında ekonomik ve bütçeyi zorlamayacak bir ücretinin olması da aranacak ve dikkat edilecek diğer hususlar olmalıdır.

PH Değeri

Su arıtma cihazından sağlanacak suyun uygun Ph değerlerine sahip olması aranması gereken önemli bir özelliktir. Ph değeri maksimum 8,5 değerinde olmalıdır. Bu değerler satın alınmadan önce mutlaka sorulmalı ve ona göre tercih edilmelidir. Su arıtma cihazı arındırma aşamasında bakterileri ya da diğer mikroorganizma ve kimyasal maddeleri ayrıştırırken su için değerli olan mineralleri de ayırmamalıdır. Dolayısıyla bu mineral dengeleyici filtrenin üründe olup olmadığını öğrenmeniz ve buna göre tercih yapmanız gerekmektedir.

Su Arıtma Cihazı Bakımı

Su arıtma cihazlarında belirli süreçlerde düzenli bir şekilde değiştirilmesi gereken parçalar ve filtreler mevcuttur. Bu cihazların düzenli kullanılması gerekmektedir. Uzun süre cihaz tankında bekletilen suyun kullanılması önerilmez ve bu suyun dökülmesi gerekir.

Filtre değişimlerinin belli aralıklarla yapılması gerekmektedir ayrıca bu filtre değişimleri esnasında durumuna göre su hortumlarının da değiştirilmesi iyi olacaktır. Düzenli olarak filtreler değiştirilmediği takdirde cihazdan kaliteli ve sağlıklı su üretmesi beklenemez.

Bakımların zamanında yapılması ve en az 6 ayda bir düzenli yapılması halinde su arıtma cihazınızın ömrü uzamakla beraber sağlıklı suya erişiminiz de sekteye uğramamış olacaktır. Su arıtma cihazınızın filtreleri ise ayda bir çıkarılıp temizlenerek yeniden takıldığı takdirde değişim süresi de 1 seneye kadar uzayabilmektedir.

Leave a Comment