Atık Su Arıtma Sistemleri Ne İşe Yarar?

Atık Su Arıtma Sistemleri Ne İşe Yarar?

Günümüzde nüfusun artışı ile birlikte ihtiyaçlarda orantılı olarak artıyor. İhtiyaç duyulan şeyler artık el yapımı ile yetişmediği anlaşıldığı için sanayileşme ve fabrikalaşma oldukça fazladır. Hızlı nüfus artışı ve bununla orantılı olarak artan sanayi ve fabrikalaşma doğal kaynakların özellikle de suyun bir hayli fazla kullanılmasına yol açıyor. Fazla kullanmak bir sorun iken temiz kullanmamak da buna dâhildir ve kaynaklar hızlıca tükenmektedir.

Son yıllarda dünya da yaşanan kuraklık olayları da insanlık için büyük bir tehlikedir. Bunlarla beraber suya duyulan ilgi de arttığı için atık su arıtma sistemlerinin kullanılması yani suyun geri dönüşüm yaparak temizlenmesi sistemine talepler çok yoğundur. Bazı insanlar bunun sağlıksız olduğunu ve zararları olduğunu iddia etse de oldukça sağlıklı ve her yönden tasarruflu bir sistemdir. Yoğun sanayileşme ve nüfus artışı suyun fazlaca kullanımına sebep oluyor ve bu da atık su arıtma sistemlerine olan ihtiyacı fazlaca artırıyor. Firmamız atık su arıtma sistemleri konusunda profesyonel hizmet sunmaktadır.

Birçok ülkede arıtılmış su için düzenlemeler ve yasalar vardır. Yoğun su kullanılan gıda alanlarında, tekstili, endüstriyel alanlarda fazlaca su kullanıldığı için hem kaynakların azalmasına hem de maliyet açısından zorladığı için bu alanlarda da hem kaynak hem de ekonomik açıdan atık su arıtma sistemlerini kullanmaya ihtiyaç duyuruyor. Buna göre gün geçtikçe kullanımı artan ve kirletilen suyun endüstriyel ve evsel olarak kullanımı bittikten sonra tekrar dönüşüm yaparak ıslah edilme şeklidir.

Geri Kazanılmış Su Nerede Kullanılır?

Atık su arıtma sistemlerini kullanmaya geri kazandırdığımız zaman bunu çoğu alanda tekrar kullanarak hem ekonomik olarak hem de suyu tasarruf açısından kazanım sağlayabiliriz. Endüstriyel alanda petrol rafineleri, baca gazı yıkama, soğutma kuleleri ve buna benzer daha birçok alanda kullanılabilir. Firmalarımız bu alanda daha birçok özelliği önünüze serebilir. Firmamız atık su arıtma sistemlerini kullanarak geri kazanılmış suyun uygun alanlarda kullanmasını hedeflemektedir.

Atık Su Arıtma Sistemi Yolları

Su arıtma sistemi farklı farklı yollarla da yapılarak tekrar kullanıma kazandırılabilir. Bunlardan fiziksel, kimyasal ve biyolojik yollarla tekrar kazandırılabilir.

  • Fiziksel arıtma:

Atık suyun içindeki kaba ve yağ atıkların yağ sıyırıcı, ızgara ve farklı düzenekler ile mekanik yollarla fiziksek olarak geri kazandırma şeklidir.

  • Kimyasal arıtma:

Kimyasal olarak arıtılan suyun evrelerinde ilk olarak çeşitli kimyasallar eklenerek yavaş ve hızlı karıştırılarak içindeki kirleticiler ile reaksiyona girerek çökmesidir.

  • Biyolojik arıtma

Kullanılmış atık suların biyolojik olarak arıtma şekli oksijenli veya oksijensiz bakteriler yardımı ile biyolojik olarak parçalanma şekli ile meydana gelir. Firmamız su arıtma sisteminde kullanılan tüm bu yöntemleri profesyonel olarak kullanmaktadır.

Arıtılan Atık Suyun Faydaları Nelerdir?

Arıtılan atık suların birçok faydası da vardır. Bunlardan en önemlisi hem ekonomik olarak maliyetin azalması hem su kirliliğinin çevreye verdiği zararları hem de gelecekteki yaşayacağımız su kaybının önüne geçerek en büyük faydayı sağlar. Bunların yanı sıra bizim kullandığımız ve sınırlı şekilde olan tatlı su kaynaklarının kullanımını azaltır, kaynaklarımızı ve enerjimizi korumaya yardımcı olur.

Atık Su Arıtma Sistemleri

Türkiye Geneli Servis Ağı

Verimliliği artırır, kirlenen ve kullanılması sağlıksız olan suların kullanımını azaltır. Suyun tükenme derdi olmadan kullanılan su üretim kapasitesini artırır ve kuraklık fazla olan yerlerde çevreyi korumak için bilinçli şekilde davranılır. Kaliteli kaynaklar içme suyu olarak kullanılır ve arıtılan su da başka amaçlar için kullanılır. Tarımsal olarak da birçok katkısı vardır. Firmamız arıtılan bu suyun içerisindeki tüm atıklardan kurtulması için titizlikle hizmet vermektedir.

Atık Su Arıtma Sistemi Basamakları

Atık suların arıtım derecesi de bu suların hangi alanlarda ve nasıl kullanılacağına bağlıdır. Firmamızda bu işler basamak olarak işlev görür. Müşterilerimiz suyun nerede, nasıl ve hangi amaçla kullanacağı konusunda bilgi verdiğinde su arıtma işlemi ona göre basamaklardan geçmektedir.

Birinci basamak da fiziksel arıtma, onun bir üstünde biyolojik arıtma ve ileri arıtma basamaklarından geçerek işleve hazırlanır. İlk basamak da kaba ve ince maddeler sudan arıtılır. İkinci basamakta da arıtım gerçekleştikten sonra fiziksel ve biyolojik olarak arıtılamamış maddelerin fosfor ve azottan arıtılması sağlanarak sürecin sonuna gelinir. Firmamız ile iletişime geçerek bu konuda daha detaylı bilgi sahibi olmanız mümkündür.

Atık Suların Oluşmasının Başlıca Nedenleri Nelerdir?

Yüzyıllardır süren geçim meselesi ve olumsuz şartlar insanları hep zorlamıştır ve hep bir şeylere mecbur bırakmıştır. Göz açıp kapanıncaya kadar gelişen teknoloji de ve buna orantılı olarak değişen ihtiyaçlar en büyük sorunlarıdır. Bunlarla beraber sanayileşme de artmaktadır ve insanlar iş için sanayi ve gelişen yerlere göç başlamışlardır. Bunun yanında yerleşim yerlerinde de bir hayli artış meydana gelmiştir.

Bu sebeplerden dolayı atık ve kirli sularda buna oranla artmıştır. Ama bu olumsuzluklara rağmen çevre konusunda bilinç de oldukça artmıştır ve meydana gelen atık suların ne kadar zararlı olduğu konusu tartışılmıştır. Tartışılan konularda bu atık suların böyle devam ederse tüm canlıları da olumsuz olarak etkileyeceği söz konusu olmuştur. Arıtılmadan çevreye bırakılan sudan belki insanlar kullanmaz ama bunu bilmeyen hayvanlar ve bitkiler için yaşamlarının sonu olabilir.

Su canlılar için vazgeçilmez bir parçadır ve su olmazsa yaşamın olmayacağını hepimiz biliyoruz. Bu sebepten dolayı da atık suların arıtılması ve kullanılması uygun olan alanlarda kullanılması gerekmektedir. Firmamız atık suların arıtılması konusunda uzman ekibiyle hizmet vererek hem doğaya katkıda bulunmuş olur hem de atık suların uygun alanlarda kullanılmasına destek vermiş olur.

Atık Su Arıtma Sistemleri

Bunun için çevreye arıtılmadan bırakılan suları azaltarak hatta yok ederek geri dönüşüm halinde sularımızı arıtarak suya verilen zararları sıfıra indirmek ve çevrede ve canlılarda tehlikeleri kaldırmak hepimizin görevidir. Bu yüzden su arıtma işlemini yaygınlaştırmak ve kendimizi bu tehlikelerden korumalıyız. Ama bunun yanında arıtmak olumlu gibi görünse de bunun da kuralları vardır. Firmamız tüm bu gerekli kurallara uyarak su arıtma hizmeti vermektedir.

Arıtılacak su doğru ve uygun işlemlerden geçmeli ki ve ne amaçla kullanılacak olması bilinmeli ki doğru ve uygun bir arıtma işlemi olabilsin. Atık su arıtma sistemlerinde güvenilir ve bilgili elamanlar, kalite, konfor, konu alanında uzmanlık, bakım, yeterlilik, analiz ve birçok konuda yeterli olmak yapılan işte olumlu etkiler gösterir.

 Tüm her şey zamanında ve özenle yapıldığı sürece su arıtma tesislerinde arıtılan suyun kirlilik ve atıkları  %95 azaltılabilir. Firmamızda bu konuda her türlü konuyu kendine amaç edinmiştir. Firmamızla iletişime geçerek konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


×