Hayvan Çiftliklerinde Su Arıtma Sistemlerinin Önemi

Hayvan Çiftliklerinde Su Arıtma Sistemlerinin Önemi

İçtiğimiz, evde kullandığımız sular ve doğaya bırakılan atık sular birçok işlemlerden geçirilerek temizlenir ve yeniden kullanıma hazır hale gelir. Bu işlemlerden geçen suya arıtılmış su denir. Arıtılarak kullanılan bu sular sağlık açısından daha iyidir.

Bakterilerden arındırılmış olan su insan sağlığı ve hayvan sağlığı açısında iyi yönde etki ediyor. Hastalık riskini ve oranını azaltıyor. Daha kaliteli bir yaşam olanağı sağlıyor. Arıtılmış su konusunda sağlık oldukça önemli bir yer tutar. Hayvan çiftliklerinde su arıtma sistemlerinin önemi insanların içtikleri suyun sağlık bakımından iyi olması için arıtmanın önemi çok büyüktür.

Arıtılmış Suyun Evcil Hayvanlar Açısından Önemi Nelerdir 

Su canlıların hayatını sürdürebilmesi adına önemli yaşam kaynaklarından bir tanesidir. Arıtılmış olan su zararlı maddelerden ayrıldığı için hayvanların beslenmesinde sağlıkları bakımından çok faydaları vardır. Hayvan çiftliklerinde su arıtma sistemlerinin önemi hayvanlar çok hassas canlılar olduğu için gelişim dönemlerinde özen ve dikkat göstermek gerekir. Yedikleri ve içtikleri her şeye dikkat edilmezse hastalanmalarına ve kayıplara neden olabilir.

hayvan çiftliğinde sağlıklı suyun önemi

Evde yaşamını sürdüren hayvanlar doğal ortamlarda uzak oldukları için daha sakin ve uysal olabiliyorlar. Zamanla bulundukları ortamların kural ve koşullarını öğrenebilirler. Çiftliklerde bulunan büyük baş hayvanlar ve küçük baş hayvanları sudan dolayı hastalanma oranları yüksek olabilir. İçtikleri suda bakteri miktarı fazla ise büyük baş hayvanların hastalanmasına neden olacaktır. İçtikleri su tankları her gün değiştirilmeli ve temiz olmalıdır. Kapta uzun süre beklenen suların mikroplar ile teması söz konusu olduğu için hayvanların temasına risk oluşturacaktır.

Büyük Baş Hayvanlar İçin Arıtılmış Suyun Önemi  

Yeterli oranda su içmeyen hayvanlarda sağlık sorunları baş gösterebilir. Yetişmiş bir hayvana vücudunun su oranı yüzde altmış civarındadır. Küçük baş hayvanların büyük baş hayvanlara oranla daha çoktur. Hayvan çiftliklerinde su arıtma sistemlerinin önemi hayvanlar vücut sıcaklıklarını ayarlamak için sindirimini düzenlemek adına suya ihtiyaç duyabiliyorlar.

Su olmadan üç dört gün fazla yaşamaları mümkün değildir. Bu sebeple günlük su ihtiyaçları vardır. Su ihtiyaçları gerekli şekilde karşılanmış olan hayvanların enerjileri de yüksek olacaktır. Biz insanlar için hayatlarını devam ettirmek adına suya ne kadar ihtiyaç var ise hayvanlar için de aynı durum söz konusudur.

Kanatlı Hayvanlar Açısında Su Arıtma Sistemi Önemi 

Besicilikte yaygın olarak yüzey suyu veya kuyu suyu kaynaklarından faydalanılır. Bu tür su genel özellikleri süspanse edilmiş katı madde organik bileşikler, yıl ve hava şartlarına bağlı olarak mikrobiyal kontaminasyon su bileşim dalgalanma içeriği fazla miktarda bulunur. Tipik olarak yüzeyde olan kaynakların evsel atıklar ile ve zirai ilaç kalıntıları sebebi sonucu yoğun kirliliği olabiliyor. Büyük ölçüde su organoleptik özelliklerini olumsuz olarak gelişmesi olasıdır.

Yüzey suları ve kuyu suyunu kalitesini artırmak mümkün olabiliyor. Su analizinden sonra kritere ve kullanımına uygun ve amacı düzeyine göre bir filitrasyonla getirilebilir. Başlıca sorunlar olarak demir, flor, büyük mineralizasyonu, kireç, tuzların çokluğu, beraberinde sülfüt içeriği, istikrarlı stronsiyum klorür, bor, ağır metatllar, bromür nitrat, mikrobiyolojik koli-form bakteri gibi maddeler olabilir.

Sürdürülebilir Teknoloji ile Verimlilik Artışı Sağlanması 

Hayvan çiftliklerinde su arıtma sistemlerinin önemi hayvan sağlığında hastalıklar ve enfeksiyonlar verim düşüşü sürekli olarak kanat sektörüne büyük bir endişe olmaya devam ediyor. Modern su arıtma ürünleri kullanılarak kontrol edilmesi mümkündür.

Su analizi yapılarak en uygun arıtma sistemi sizin kazancınızı ve verimlilik olarak yüksek gelir elde etme olanağı sağlar. Kanatlılar tarafından içilen suyu kalite ve verimliğini etkileyen en önemli sorunlar şu şekildedir.

  • Kaliteli içme suyu
  • Renksiz, kokusuz, asit/baz pH değerleri suda bulunan bakteri ve mikroorganizma
  • Mineral madde
  • Sıcaklık
  • Klor oranı
  • Patojenler

Fiziksel ve kimyasal maddelerin varlığı veya yokluğunu belirleyen testler aracılığıyla kaliteli suyu belirlemek mümkündür.

Kedi İçin Arıtılmış Suyun Önemi  

Gün içinde kediler 250 – 300 ml oranında su tüketebilirler. Su kediler için oldukça önemlidir. Kediler uzun tüylere sahip olduğundan dolayı kendi tüylerini temizlemek için tükürük bezlerinde tükürük olması için suya ihtiyaçları vardır.

Kendi tüylerini temizleyemedikleri zamanlarda kendi derilerinde hastalıklar meydana gelme olasılığı vardır. Su tüketmeleri besinlerin sindirimi için ve kanlarına karışması için çok yararlı olur. Bu yüzden kendileri için arıtılmış olan suya ihtiyaçları oldukça fazladır.

Köpekler İçin Arıtılmış Suyun Önemi  

Hayvan çiftliklerinde su arıtma sistemlerinin önemi hakkında köpeklere gelecek olursak gün içerisinde tükettikleri mama miktarından dolayı değişiklik gösterebilir.

Fakat gün içinde en az yaklaşık 2 litre su içebilirler. Köpekler suya fazlasıyla ihtiyaç duyan hayvanlardan bir tanesidir. Bunun sebebi ise kendi vücutlarının 3/2′ si su olduğundan dolayıdır. Temiz berrak ve iyi arıtılmış olan su köpekler için oldukça önemlidir.

Evcil Tavşanlar Ve Kuşlar İçin Arıtılmış Suyun Önemi 

Evcil tavşanların güzel bir şekilde büyümeleri için günlük yaklaşık olarak 500 ml su verilmesi gerekir. Midelerinin hassaslığından dolayı diğer hayvanlarda olduğu gibi arıtılmış su onların hayatlarında oldukça önemlidir.  Kuşlara gelecek olursak eğer su kuşların hayatlarında da oldukça önemli bir yere sahip oluştur.

Kendi hayatlarını devam ettirebilmek için suya çok ihtiyaç duyarlar. Kuşlar sık sık tüy döktüklerinden dolayı su kapları genellikle kapalı tutulur. Ve bu yüzden de kaplarının kenarında olan bir yerden sularını içerler. Arıtılmış olan temiz bir su olması onlar içinde çok önemlidir.

hayvan çiftliğinde sağlıklı suyun önemi

Tarım ve Hayvancılık Sektöründe Arıtılmış Suyun Önemi  

Tarım denilince hepimizin aklına toprak buluşmuş olan bitki, türleri gelir. Aynı şekilde hayvancılık sektöründe hızlı sanayileşmeden dolayı daha dikkatli üretim ve yetiştirme alanları konusunda çaba içine girilmiştir. İlk sırada kaliteli su ve yoğun altyapı çalışmaları geliyor. Tavuk üretim çiftleri küçük ve büyük baş hayvan türleri tavuk ve et işleme tesisleri temiz su kullanım sahalarıdır. Dünyamızın ve vücudumuzun yüzde yetmişi su ile kaplıdır.

Bu durum tarımsal ve hayvansal gıdalar için de geçerlidir. Yetkili uzman kadroları ile ön filitrasyon yumuşatma ve ileri derece filitrasyon sistemleri ile kuyu veya deniz suyu rezerve ozmosiz sistemleri kurulumu ve takibi yapılır. Yapılan çalışmalar sonucu sağlık yöneticileri uygun su raporları ile beraber kalite belgeleri alarak ulusal hem de uluslararası başarılı araştırmalar yapılabiliyor.

Hayvanların Yaşam Alanında Suyun Önemi 

Su biz insanlar için olduğu kadar dünyamızı paylaştığımız diğer tüm canlılar bitki ve hayvanlar için de en temel hayati ihtiyaç olabiliyor. Doğada yaban hayatta ya da çiftliklerde yaşamını devam ettiren şehirde sokaklarda barınma ihtiyacı duyan hayvanların evlerimizde duran evcil dostlarımızın su ihtiyacı hemen hemen insanlar kadar suya ihtiyaçları vardır. Su hem süt hem de et üretimi açısından çiftlik hayvanları için yaşam devamlılığı için vazgeçilmez bir beslenme unsurudur.

Yapılan araştırmalara göre süt veren bir büyük baş ineğin yüzde elli altısı sudur. Vermiş olduğu sütün yüzde seksen yedisinde su bulunur. Bir ineğin süt üretebilmesi için ortalama üç dört litre su tüketmesi gerekir. Hayvandan hayvana değişiklik gösteren su ihtiyacı her zaman farklıdır. Hayvan çiftliklerinde su ihtiyacı ise çok önem arz eder. Hayvan çiftliklerinde su arıtma sistemlerinin önemi konusunda su arıtma sistemleri sayesinde hayvanların temiz su tüketmesi sağlıklar açısından çok önemlidir.

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


×