Tarımsal Su Arıtma Sistemleri

Tarımsal Su Arıtma Sistemleri

Tarımda sulama, suyun bitkinin ihtiyacı doğrultusunda gerekli oranda ve zamanda verilmesi olarak bilinir. Tarımda verimli bir üretim için yapılması gereken yalnızca yağmurdan karşılaşmaması sebebi ile tarımda su kullanımını devam ettirebilmek için önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde çoğunlukla mevcut suyun yüzde yetmişi tarım amaçlı kullanılmadıkça ülke nüfusunun seksen milyonu aşması sanayinin çok hızlı gelişmesi gibi birçok neden tarımda beraberinde su sıkıntısı getirdi.

Bu nedenlerden dolayı kaliteli su ihtiyacını su arıtma sistemleri kullanımı sayesinde mümkün olabilmektedir. Kalitesiz suyun tarımda ve serada yeniden kullanılacak hale getirilmesi, kullanılmış olan suyu tekrardan kullanılması için yapılacak sistemler gibi birçok çeşitli yelpazede Tarımsal su arıtma sistemleri büyük kolaylık sağlamakta ve tarımda verimliliği yükseltmektedir.

Tarım Amaçlı Kullanılacak Suyun Kullanıma Uygunluğu İçin Göz Önünde Bulundurması Gereken Parametreler 

Suda çokça bulunan tuzlar, su içinde etkilediği ozmotik basınç sebebiyle bitki köklerinde su alımını azaltarak bitkinin ölümüne sebep olabiliyor. Ozmoz basınç iki ortamda eşitlilik olmaz ise tuz konsantrasyonu mevcut olduğundan meydana gelebiliyor. Bu sebeple suyun tuz oranı analiz edilerek belirlenmesi gereklidir. Bu sayede önlem alınarak suyun kalitesini artırmada büyük önem taşıyabilir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus olarak dünya genelinde suya olan talep her geçen gün artıyor. Küresel ısınmanın verdiği bu sorun sebebi ile su kaynaklarının verimli kullanılması büyük önem arz ediyor. Tarımsal su arıtma cihazı ile suyun analiz edilerek doğru kullanımı mümkündür.

Suyun İçerisinde Yer Alan Sodyum İyonunun (Na) Diğer Katyonlara Nispi Miktarı 

Sulama sularında yoğunluk oranı Na+, Ca++, Mg tuzları mevcut olarak bulunur. Eğer su içerisinde sodyum (Na) oranı çok fazla ise toprağın sodyumu adsorbe etmesi nedeni ile toprakta giderek bozulma olasılığı çok ciddi bir şekilde artış olacaktır. Çok fazla sodyuma maruz kalan topraklarda sulandığı esnada toprakta bulunan tanecikler birbirine yapışır. Bu olay suyun ile havanın toprak içerisindeki hareketini önleyebiliyor ve toprak geçirgenliğini çok büyük oranda olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Tarımsal su arıtma sistemleri sayesinde toprakta oluşan olumsuz durumlarını gidermede yardımcı olarak tarımsal verimliliği arttırabilir.

Tarımsal Su Arıtma

Özel İyonların Konsantrasyonları Sulaması 

Suların toplam tuz konsantrasyonları çoğunluk olarak toprak eriyiğinde oluşabilecek ozmotik basınç sebebi ile bitkiler tarafından suyun kullanılma derecelerine büyük etki eder. Bunun haricinde eriyin ozmotik basıncı ile alakalı olmayan fakat bitki gelişimini etkileyen bir nitelik söz konusudur. Bu nitelik suda mevcut bazı iyonların toksik yani zararlı etkileridir. Toksik etkide bulunan iyonlar ve uzun süreli kullanımda zararlı olabilecek konsantrasyonları mevcuttur.

Seracılıkta Tarımsal Su Arıtma Sistemleri 

Ozon, klordan çok daha güçlü olan ve bakterileri, virüsleri, mantarları, küfleri ve başka organizmaları nötralize edebilen hepsi toksik bileşik içermeyen ya da zararlı tortular bırakmayan güçlü bir antiseptik bir arıtmalarda kullanılır. Tarımsal su arıtma sistemleri zararlı organizmaları sadece yok etmek için kimyasal olmayan, tamamen organik bir çözüm de değildir. Bunun yanı sıra aynı zamanda hızlı bir şekilde bitki büyümesine neden olan ve pazara hızlılık kazandıran direk olarak bitki köklerine önemli ölçüde daha fazla çözünmüş oksijen olanağı sunar.

Filtrelenmemiş su her ikisi de ham suda, diğer depolama tanklarında ve su dağıtım sistemlerinde çözünmüş oksijen içerebileceğinden suyun filtrelenmesi bitki sağlığı açısından bitki sağlığının sağlanması için oldukça büyük öneme sahiptir. Bitkilere verilen DO seviyelerini arttırmaya çalışırken su sistemindeki biyolojik ve organik materyaller oksijeni tüketim yaparak sudaki herhangi bir DO’yu daha bitkiye ulaşmadan tüketir. Bu konuyu incelemek için kuyu başında DO seviyelerini veya kaynak su girişini test edin. Sonrasında bitkinin sulama ortamındaki DO seviyelerini ölçün.

Sulama Sistemleri İçin Filtreler 

Tatlı su kaynaklarında yaşanan hızlı kullanım sonucu azalma son yıllarda önemli bir sorun teşkil etmeye başlamıştır. Temiz su kaynaklarındaki bu azalma aynı zamanda bu kaynakların katlanarak hızlı bir şekilde kirlenmesine de sebep olabiliyor. Bu nedenle modern sılama sistemlerinde gerek yer altı suyu gerekse kanal suyu kullanımında her geçen zaman daha verimli filtrelere gereksinim duyuluyor.

Otomatik geri yıkamalı filtreler sayesinde tüm tarımsal golf sahası ve rekreasyonel sulama yapımlarında daha ekonomik hale geliyor. Özel hidrolik kontrol ünitesi sayesinde suyu kendi basıncı ile otomatik olarak geri yıkama yapan sistemler tarımsal su arıtma sistemleri için oldukça ideal bir çözümdür. Geri yıkamalı modelleri ile yüzey suları tek filtreden geçirilme yaparak sulama sisteminde kullanılmasına olanak tanıyor.

Modern Tarımda Su Kullanımı 

İnsanoğlu yaşamını idame edebilmek için bitkisel ve hayvansal ürünlerin elde edilmesi ile alakalı yaptığı faaliyetlerin tamamına tarım denir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi ve yaşamın sürdürülebilmesi için suya ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle su ile tarım arasında kopmayacak bir bağ olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Yapılan araştırmalara göre dünyada toplam su tüketim miktarı yüzde yetmişi tarım sulamasında kullanılıyor. Ülkemizde ise 110 milyar ton kullanılabilir suyun yüzde yetmiş beşi zirai amaçlı kullanılması mevcut. Gelecek yıllarda nüfus ile birlikte gıda ihtiyacının da artacak olması tarım alanında kullanılacak olan su miktarını fazlalaştırıyor.

Su Tüketimi Konusunda Neler Yapabiliriz? 

Çok su tüketen ve kişi başına düşen su miktarının büyük oranı tarımsal faaliyetlerde kullanılıyor. Suyun kullanımı ile ilişkili sistematik düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bu neden ile en etkin sulama sistemlerini kullanmak hem su açısından hem de tarımsal su arıtma sistemleri açısından verimli olacaktır. Bitkiye suyu su aracılığı ile göndermek yerine suyu bitkinin ayağına götürmek çok daha akıllıcadır. Ayrıca damlama sulama bu alanda ulaşılan son nokta olmayabilir.

Damlama sulama sisteminde tarla, bahçe doğallık yönünden hiçbir şey barındırmayan birçok plastik boru ile dolmuş olarak görülür. Bunun yerine her bitkinin dibine ve gerekli bölgelere küçük su tankları konulabilir ve bu depolar uzaktan kablosuz iletim aracılığı ile belirli zamanlarda sinyaller ile gelen suyu, toprağı ya da ortama verebilirler.

Topraksız Tarımda Su Arıtma Sistemi 

Bu sistemler birçok açıdan avantaj sunar. Bitkide kontrollü büyümeyi sağlayan topraksız tarım su arıtma sistemleri ayrıca verimi yüzde yetmiş oranında arttırdığı biliniyor. Su tasarrufunun beraberinde parazit, mikrop ve bakteri riski tamamen ortadan kayboluyor. Lezzetli ve sağlıklı olan bu sistemlerde gübre ve ilaçlama ihtiyacı en alt seviyeye iniyor. Son olarak katlı sistem kullanılırsa elde edilecek hasat kaliteli ürün miktarı artar ve su tasarrufu sağlanmış olur. Topraksız tarımda çoğunlukla ters ozmoz tekniğinin kullanıldığı görülür. Su arıtmadaki en yaygın sistem olan reverse ozmoz uygulaması sayesinde sulama yapılan suyun EC ve pH değerleri uygun duruma getirilir.

Tarımsal Su Arıtma

Bu tarımsal su arıtma sistemleri atık suyun tekrar kullanım olanağı tanıdığı için bu sistemin adına hassas membram filtrasyonu ismi verilir. Suyun çapraz akışına neden olan filtrelerin suyun akışına ve basıncına karşı fiziki engel meydana getirmesi ile bu uygulamalarda basınç tersine çevrilir. Arzu edilen ürünün kalitesini arttırmak için kullanılacak sulama ya da sisleme suyu seranın bulunduğu alana göre deniz, kuyu suyu ya da nehir suyundan elde edildiği görülür.

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


×